Program

Dnes (Změnit)
 • So 27/08

  Ježek & Klapper

  Režie → 1435mm
  / 90min.
  Hrají → Martin Ježek a Martin Klapper

  Ježek a Klapper, 35min from the common universe
  Martin Klapper-amplified objects, toys, Super8 film
  Martin Jezek-Super8 film projection&manipulation


  Divoká a dynamická multimediální performance založená na nalezeném filmovém materiálu formátu Super8, který Martin Klapper (český rodák žijící od roku 1984 v Dánsku) přepracoval za pomoci mechanických a chemických postupů, jako jsou bělení, tónování, ruční malování, vyškrabování a vrstvení. Tento filmový materiál je při projekci juxtaponován, rearanžován, dekonstruován a ručně manipulován Martinem Ježkem v závislosti na živém soundtracku vytvářeném M. Klapperem pomocí ozvučených předmětů, hraček a live-electronics.

  Požární sport II. (Super 8, slides, b/w - color, cca 40 min., 2013
  Free-form intruktážní film pro dva projektory Super8, karousel diaprojektor a čtyřkanálový zvuk
  Autoři: Brabcová, Čakányová, Pecháčková, Krusová, Daňhel, Halousek, Ježek, Klapper
  Film vznikl v okruhu tvůrčího sdružení Argentum Vivum.
  Původní záměr zachytit rozdílnost gendrových pohledů na skutečnost soutěže v požárním sportu kolektivním filmem skončil poctou klasickému československému instruktážnímu filmu. Formální členění na dva ekrany dle dominujících hemisfér tak, jak se traduje - mužská levá, ženská pravá, bylo rozvráceno úvahou o hlouposti takového členění. Dva ekrany zůstaly, ovšem materiál ženského i mužského původu byl důsledně promíchán a náhodně i systematicky rozdělen mezi Ježka a Daňhela, kteří provedli montáž dle svých zvyklostí. Daňhel analyticky - papírkovou, Ježek strukturálně - minimalistickou. Přidaný androgynní princip bude pak reprezentovat karuselový diaprojektor překrývající svým statickým obrazem oba protipolní principy.
  Ve zvukové stopě dominují reminiscence na klišé instruktážního filmu - jazzrocková podmalba, vzrušený a rázný voice - over, charakteristické ruchy mimo obraz atd. To vše v noisovém, čtyřkanálovém soundtracku.

 • Program na celý měsíc – Srpen 2016