Program

Dnes (Změnit)
  • Ne 29/05

    RefuFest 2016

    Režie → RefuFest aneb PřijdeSvátek

    Letos se bude konat 11.ročník interkulturního festivalu RefuFest. Prostřednictvím radostné oslavy chceme ukázat, že cizinci jsou součástí české společnosti. Spolu s aktivními migranty již od začátku budujeme malé kulturní světy, které budou na festivalu prezentovat jednotlivé migrantské komunity– bude se jednat jak o statické stánky s jídlem a kulturními artefakty, tak i divadla, workshopy, taneční vystoupení a národní hry. V letošním roce chceme jeho prostřednictvím také manifestovat solidaritu s uprchlíky prostřednictvím tematických diskuzí a workshopů. Radujte se spolu s námi - bez předsudků a beze strachu!

    www.refufest.com

  • Program na celý měsíc – Květen 2016